Najbližšie zápasy

COVID opatrenia počas domácich zápasov

Na základe vyhlásenia protiepidemických opatrení Vládou SR a následne vydaných opatrení Slovenskou basketbalovou asociáciou budú naše súťažné zápasy hrané v telocvični T5 - Medická 4 (Ondavská 21) v režime OTP, kde každý divák musí spĺňať jednu z týchto troch možností:

  1. osoba plne očkovaná,
  2. osoba je schopná preukázať sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu
  3. osoba prekonala ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami.

Deti (hráčky aj diváci) do 12 rokov a 2 mesiacov nemusia byť testované.  
Pri vstupe do telocvične je potrebné sa preukázať potvrdením o splnení jednej z troch možností a zároveň bude osoba (divák) zapísaný do zoznamu, ktorý je potrebné zaslať na SBA súčasne so zápisom o stretnutí.

Andrej Harčarik

© TYDAM Košice 2021-2022. --- Všetky práva vyhradené ! --- Vytvoril: Href s.r.o.