Pravidlá basketbalu

Na stránke Slovenskej basketbalovej asociácie (SBA) môžete nájsť odkaz na priečinok so súbormi popisujúcimi pravidlá basketbalu.

POZOR: Pre žiacke a mini kategórie platia osobitné pravidlá, ktoré nájdete v osobitnom súbore v priečinku SBA.

V tomto článku sme pre vás pripravili zjednodušený výber pravidiel.

Basketballovépravidlá vyžadujú, aby mal rozmer basketbalového ihriska dĺžku 28 metrov a šírku 15 metrov. Na protiľahlých koncoch ihriska je vo výške 3,05 m nad zemou zavesený basketbalový kôš, ktorý by mal mať priemer 45 cm. Obruč s hrúbkou 2 cm je vzdialená 13 cm od dosky, ktorá slúži na odrazenie lopty do koša. Rozmery basketbalovej dosky sú 180 a na výšku 105 cm. K obruči je na dvanástich miestach upnutá sieťka bielej farby s dĺžkou 40 až 45 cm.

 

Lopta a hra s ňou

Tradične bola basketbalová lopta vyrábaná z kože, teraz tento materiál nahradila guma alebo syntetický kompozit. Pod touto vrstvou je vrstva vlákien, ktorá obaľuje vnútorné jadro tvorené nafúknutým gumovým mechúrom. Mala by byť v odtieni oranžovej farby.

Oficiálne pravidlá basketbalu udávajú rozdielne veľkosti basketbalových lôpt podľa typu súťaže, a to nasledovne:

  • Muži– obvod lopty 75 cm, hmotnosť 567 – 650 g
  • Ženy– obvod lopty 72 cm, hmotnosť 510 – 567 g
  • Mládež– obvod lopty 70 cm, 470 – 500 g

Lopta sa v basketbale ovláda len rukami. Teda – žiadne kopanie či kontakt lopty s akoukoľvek časťou nohy. Ak máte loptu v držaní, nemožno s ňou len tak plynúť, pohyb s loptou je možný iba prostredníctvom driblovania, teda jej odrazmi o palubovku. Rovnako nie sú povolené ani údery päsťou do lopty.

 

Čas hry

Zápas v basketbale trvá čistého času 40 minút. Táto hracia doba sa rozdeľuje na dva polčasy a celkovo štyri štvrtiny po desiatich minútach. Medzi štvrtinami sú prestávky na oddych a regeneráciu. V prípade prerušenia hry sa, na rozdiel napríklad od futbalu, časomiera pozastavuje. Pokiaľ dôjde v základnej hracej dobe k rovnakému zisku bodov na oboch stranách, nasleduje päťminútové predĺženie. O tento čas sa základná hracia doba nastavuje dovtedy, kým nie je rozhodnuté.

 

Cieľ hry

Úloha hráčov je jednoduchá: trafiť sa loptou do obruče koša, a tým pre svoj tím získať vytúžené body. Bodový zisk sa líši podľa vzdialenosti, odkiaľ bola lopta hodená, tieto podmienky si podrobnejšie popíšeme nižšie.

 

Hráči a ich pozície

Pokiaľ ide o dresy, basketball pravidlá na profesionálnu hru určujú, že musia byť jednotnej farby a horná časť (bez rukávov) musí byť zastrčená do trenírok. Povolené sú ale aj kombinézy. Bráni sa prípadnému dotyku hráčov, kedy by nemuselo byť jasné, či už nejde o chybu, a teda aj porušenie pravidiel.

Koľko hráčov hrá basketbal? Na ihrisku môže byť v jednej chvíli päť hráčov, v tíme ich je dvanásť. Každý z hráčov na ihrisku má svoju úlohu.

Role sú celkom tri:

  • Krídlo– ide o najpohyblivejšiu pozíciu, zvyčajne sa pohybuje vo väčšej vzdialenosti od koša, často operuje po celej útočnej polovici ihriska.
  • Pivot– jeho miesto je vpredu, v blízkosti koša, strieľa z malej alebo strednej vzdialenosti. Jeho významnou úlohou je tzv. doskok, teda získanie lopty po nepodarenej strele.
  • Rozohrávač– úlohou rozohrávača je vyviesť loptu z obrannej do útočnej polovice ihriska. Ak strieľa, tak z väčšej vzdialenosti, stráži tiež súperove snahy o útok.

 

Zisk bodov

V hre sú tri základné spôsoby, ktorými možno získať body:

  • Kôš hodený zo strednej či krátkej vzdialenosti je najčastejším spôsobom skórovania a prinesie 2 body.
  • Kôš hodený z pozície tzv. trojkového oblúka prinesie tímu 3 body.
  • Trestný kôš hádže hráč po faule a v prípade zásahu koša prinesie 1bod.

 

Pravidlo 24, 3 a 8 sekúnd

Zásadným pravidlom basketbalu je tzv. pravidlo 24 sekúnd. To určuje, že útočiaci tím, teda ten, ktorý má v danej chvíli loptu pod kontrolou, má čas 24 sekúnd na to, aby ju hodil na kôš. Ak sa tak nestane, ide o porušenie pravidiel a tím loptu stráca. Meranie 24 sekúnd sa zastaví až vo chvíli, keď sa lopta dotkla obruče koša alebo košom prepadne. Ak vyprší čas vo chvíli, keď je lopta vo vzduchu pri lete na kôš, body sa započítavajú vo chvíli, keď lopta padne do koša, buď priamo, alebo odrazom o obruč.

 

Pravidlo 3 sekúnd obmedzuje dĺžku pobytu hráča útočiaceho tímu na súperovej polovici na 3 sekundy. 

 

Pravidlo 8 sekúnd potom hovorí, že práve tento čas má družstvo v prípade, že má loptu pod kontrolou na svojej zadnej polovici, na to, aby ho dostalo do svojej prednej polovice.

 

Chyby

Chyby sú porušenia pravidiel. Rozdeľujú sa na dve skupiny, na chyby osobné a chyby technické. Ak hráč urobí päť chýb, musí byť s touto skutočnosťou oboznámený a opustiť hru.

 

Osobné chyby sú také, pri ktorých dôjde k osobnému dotyku so súperom alebo k nešportovému správaniu. Teda:

  • Osobná chyba– dôjde k nedovolenému dotyku so súperom. Hráč súpera nesmie blokovať, držať, strkať, prerážať, nastaviť mu nohu, brániť mu v pohybe roztiahnutím paží či ohýbaním tela do nenormálnej polohy.
  • Blokovanie– hráč bráni súperovi v pohybe.
  • Obojstranná chyba– obaja súperi sa dopustia chyby v približne rovnakom čase.
  • Nešportové chyba– úmyselná chyba hráča, či už je v držaní lopty, alebo nie.
  • Diskvalifikujúca chyba– hrubé porušenie pravidiel.

Technické chyby nezahŕňajú dotyk s iným hráčom. Týkajú sa nezdvorilého správania voči súperom a rozhodcovi, dráždenie súpera, bránenie súperovi vo výhľade mávaním rukami, vstupovanie na ihrisko v úlohe náhradníka bez nahlásenia zapisovateľovi, zdržovanie hry.

 

Na dodržiavanie pravidiel dohliada dvojica rozhodcov, ktorých rozhodnutia sú rovnocenné. Úlohou prvého z nich je aj kontrola všetkých náležitostí ihriska a jeho zariadenia. Po ruke majú rozhodcovia časomerača, zapisovateľa, pomocníka zapisovateľa a merača 24 sekúnd.

© TYDAM Košice 2021-2022. --- Všetky práva vyhradené ! --- Vytvoril: Href s.r.o.