O nás

Školský športový klub TYDAM KOŠICE vznikol v roku 2003 na podnet skupiny športových nadšencov, ktorí chceli športovať a organizovať šport pre radosť.

Zakladatelia si dali do vienka niekoľko základných bodov činnosti ako sú napr. výchova a vzdelávanie detí prostredníctvom športu, všestranne rozvíjať športovú činnosť a aktívne využívať fond voľného času, starať sa o rozvoj basketbalu v mieste pôsobenia klubu, hľadať a rozvíjať športové talenty basketbalu, pracovať a podávať výborné výsledky na úrovni výkonnostného basketbalu.   

Za 18 rokov činnosti klubu sme sa poctivou prácou viacerých trénerov a nadšencov, a s malými finančnými prostriedkami prepracovali od dvoch družstiev prípraviek v roku 2003 k stálym družstvám v sezóne 2021/2022:

 • 1. liga žien,
 • mládežnícke družstvá:
  • juniori - chlapci,
  • mladšie žiačky,
  • staršie mini žiačky,
  • mladšie mini žiačky
  • niekoľko prípraviek a krúžkov pri základných školách, s ktorými náš klub spolupracuje.

Za uvedené obdobie klub vychoval aj niekoľko reprezentantov Slovenska v mládežníckych kategóriách a zatiaľ aj dvoch hráčov a dve hráčky extraligových súťaží a veľa nadšencov basketbalu v nižších súťažiach, ktorí hrajú basketbal pre radosť, čo je aj mottom nášho klubu - Basketbal pre Radosť a Šport pre Zdravie.   

V súčasnom období má náš Klub stálu organizačnú štruktúru, pripravujeme centrá mládeže, vyhľadávame talentované deti a snažíme sa zlepšovať materiálne vybavenie tréningových priestorov.

Spolupracujeme s basketbalovými klubmi v Košiciach, na Slovensku a aj v zahraničí (Maďarsko). Okrem spolupráce na klubovej úrovni náš klub veľmi úzko spolupracuje s mestom Košice a jeho mestskými časťami, so ZŠ, s neziskovými organizáciami, so strednými školami hlavne šport. gymnáziami a veľmi širokú a dobrú spoluprácu máme s UPJŠ Košice, kde sa nachádza aj naša základňa. Privítame spoluprácu s každým, komu záleží na zdravom rozvoji detí a mládeže ako po fyzickej stránke, tak aj po psychickej stránke.

Dôležitou prioritou klubu pre súčasné obdobie je práca s deťmi a mládežou pre ich rozvoj a zdravie a snaha o zvýšenie úrovne basketbalu na základných školách

 

© TYDAM Košice 2021-2022. --- Všetky práva vyhradené ! --- Vytvoril: Href s.r.o.