História klubu

 


Šestnásta sezóna klubu 2018/2019

Pokračovali sme v mini basketbalovej lige detí pod názvami Turnaje Nádejí – staršie a Basketbalová mini liga detí - mladšie, kde deti z krúžkov a prípraviek hrali svoje prvé zápasy. V spolupráci s Zober loptu nie drogy sa odohralo 8 turnajov starších a 4 turnaje mladších, kde sme nerobili poradie družstiev. Turnaje mali veľmi dobrú atmosféru.

V sezóne 2017/2018 sme zaznamenali niekoľko významných udalostí nášho klubu :

 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK - región ( Muži – II. Liga ),
 • výbery detí do Prípraviek - ZŠ Staničná, ZŠ Jenisejská a ZŠ Starozagorská – sa nám začiatkom tejto sezóny (september) podarili, kde sme otvorili prípravky – krúžky na ZŠ Staničná, ZŠ Jenisejská a ZŠ Starozagorská, SCVČ Galaktická a na ZŠ Krosnianska, kde celkový počet detí v krúžkoch dosiahol cca 79 detí.
 • Veľmi dobre zvládnutý turnaj mužov po organizačnej a športovej stránke. Naše družstvo skončilo na treťom mieste ( 4 družstvá).
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,
 • poďakovanie sa riaditeľom ZŠ, s ktorými úzko spolupracujeme (ZŠ Starozagorská, ZŠ Jenisejská, ZŠ Staničná), za spoluprácu v sezóne ,

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • Muži obsadili v 2. Lige celkovo 4. miesto,
 • ST. ŽIACI skončili v 1. Lige na 5. Mieste v skupine východ,
 • ŽIAČKY skončili v 1. Lige na 5. Mieste v skupine východ, 

Pätnásta sezóna klubu 2017/2018

V sezóne 2017/2018 sme zaznamenali niekoľko významných udalostí nášho klubu :

 • Počet družstiev klubu v súťažiach – 4 súťaže.
 • Veľmi dobre zvládnutý turnaj mužov ´Memoriál Gabriela Dobroviča´ po organizačnej a športovej stránke. Naše družstvo skončilo na treťom mieste.

Ďalšie udalosti:

 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK ( Mladé ženy - II. Liga , Muži – II. Liga ),
 • výbery detí do Prípraviek - ZŠ Staničná, ZŠ Jenisejská a ZŠ Starozagorská – sa nám začiatkom tejto sezóny (september) podarili, kde sme otvorili prípravky – krúžky na ZŠ Staničná, ZŠ Jenisejská a ZŠ Starozagorská, SCVČ Galaktická a na ZŠ Krosnianska, kde celkový počet detí v krúžkoch dosiahol cca 87 detí.
 • Pokračovali sme aj v mini basketbalovej lige detí pod názvami Turnaje Nádejí – staršie a Basketbalová mini liga detí - mladšie, kde deti z krúžkov a prípraviek hrali prvé zápasy.
 • Letné sústredenie sme absolvovali v Krompachoch na Strednej škole, kde sme mali veľmi dobre podmienky (telocvičňa, bazén, terény, les a pod.) koncom Augusta.
 • prišiel k nám trénovať veľmi dobrý mládežnícky tréner p. Ing. Jaroslav Škapinec.
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke, kde sa zúčastnilo Rozlúčkového dňa celkovo 124 osôb,
 • poďakovanie sa riaditeľom ZŠ, s ktorými úzko spolupracujeme (ZŠ Starozagorská, ZŠ Jenisejská, ZŠ Staničná), za spoluprácu v sezóne,

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • Muži obsadili v 2. Lige celkovo 5. miesto, Mladé ženy skončili v II. Lige na 3. Mieste,
 • Žiaci obsadili v skupine východ - 7. miesto,
 • Starší mini žiaci obsadili v skupine východ - 7. miesto - 

Štrnásta sezóna klubu 2016/2017

Začiatkom septembra 2016 niekoľko nadšencov (M. Sabol – UNION, I. Sehnálek – GALAXY, A. Harčarik – TYDAM, R. Dvorščák – Cassovia a L. Šosták - BA Čaňa) pokračovalo v súťaži pre malé deti pod názvami Turnaje Nádejí – staršie a Basketbalová mini liga detí - mladšie, kde deti z krúžkov a prípraviek hrali svoje prvé zápasy. V spolupráci s Zober loptu nie drogy sa odohralo 8 turnajov starších a 4 turnaje mladších, kde sme nerobili poradie družstiev.

V sezóne 2016/2017 sme zaznamenali niekoľko významných udalostí nášho klubu :

 • Počet družstiev klubu v súťažiach – 6 súťaží.

Ďalšie udalosti:

 • Spolupráca so SCVČ Liba Akademy KE ohľadom krúžkov,
 • doplnenie družstva žien – Ema S. a ďalšie,
 • prihlásenie družstiev detí do súťaží ( Mladšie žiačky, Žiaci, Starší mini žiaci) - výbery detí do Prípraviek - ZŠ Staničná, ZŠ Jenisejská a ZŠ Starozagorská – sa nám začiatkom tejto sezóny (september) podarili, kde sme otvorili prípravky – krúžky na ZŠ a na ZŠ Krosnianska, zároveň sme realizovali aj prípravky na ZŠ Čaňa (41 detí), takže celkový počet detí v krúžkoch dosiahol cca 91 detí.
 • veľmi dobre zvládnutý vianočný turnaj mužov po organizačnej a športovej stránke.
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,
 • poďakovanie sa riaditeľom ZŠ, s ktorými úzko spolupracujeme (ZŠ Starozagorská, ZŠ Jenisejská, ZŠ Staničná), za spoluprácu v sezóne

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • Ženy – Karpatská liga 3. miesto
 • Muži obsadili v 2. Lige celkovo 5. miesto,
 • Družstvá žiacke skončili na konci tabuľky vo svojich kategóriách.

Trinásta sezóna klubu 2015/2016

Družstvo žien sme stabilizovali vlastnými hráčkami a doplnili ďalšími mladými hráčkami aj na základe spolupráce s klubmi Good Angels Košice, kde na hosťovanie k nám prišla Vanda Kozáková a do Cassovie odišli ( Alexandra M., Alexandre B.). V priebehu sezóny ukončila aktívnu činnosť hráčka Jana Stantienová a Tatiana Špilárová. Začiatkom septembra 2015 skupina trénerov (M. Sabol – UNION, A. Harčarik – TYDAM a R.

Dvorščák – Cassovia) pokračovala v realizovaní súťaže pre malé deti pod názvami Minibasketbalová liga detí – mladšie ( ´06 a ml., a staršie (´04 a ml.), kde deti z krúžkov a prípraviek hrali svoje prvé zápasy. V spolupráci s Zober loptu nie drogy sa odohralo 8 turnajov starších a 7 turnajov mladších, kde sme nerobili poradie družstiev.

Turnaje mali veľmi dobrú atmosféru. V Čani, sme naďalej pokračovali v práci pri budovaní strediska detí, kde pod vedením Ing. L. Šostáka sa nám podarilo rozšíriť počet detí a vytvoriť aj skupinu dievčat.

Ing. Ladislav Šosták počas celej sezóny výborne pracoval na rozvoji strediska.

V sezóne 2015/2016 sme zaznamenali niekoľko udalostí nášho klubu :

 • zúčastnili sme sa štyroch súťaží
 • družstvo mužov skončilo celkovo na 6 mieste v 2. Lige.
 • namiesto II.ligy žien vznikla medzinárodná súťaž Karpatská liga žien, ktorá nebola riadená SBA, ale riadili sme si ju sami ( Michalovce, TYDAM, Bardejov, CBK, Union a ďalší).

Ďalšie udalosti:

 • desiata sezóna spolupráce so SCVČ Galaktická KE ohľadom krúžkov,
 • stabilizácia družstva žien a doplnenie o hráčky na hosťovanie V. Kozáková, Odišli na hosťovanie do Cassovie Alexandra B., a Alexandra M.,
 • letná príprava v auguste v priestoroch Medická, Popradská , a Čermeľ, - prihlásenie družstiev do súťaží SBA ( Ženy- I. liga ),
 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK ( Muži – II. Liga, Mladší žiaci ),
 • veľmi dobre zvládnutý vianočný turnaj mužov po organizačnej a športovej stránke. Naše družstvo skončilo na treťom mieste ( 4 družstvá ).
 • organizovanie Rozlúčky so starým rokom 2015 v priestoroch ZŠ Čaňa spolu s Rodičmi, deťmi, hosťami a činovníkmi klubu,
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke, kde sa zúčastnilo Rozlúčkového dňa celkovo 112 osôb,
 • poďakovanie sa riaditeľom ZŠ, s ktorými úzko spolupracujeme (ZŠ Starozagorská, ZŠ Jenisejská, ZŠ Staničná), za spoluprácu v sezóne ,

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • Ženy I. liga SBA - 5. miesto ,
 • Muži obsadili v 2. Lige celkovo 6. miesto,
 • Mladé ženy Karpatskú ligu vyhrali ( 1. Miesto ), 

Dvanásta sezóna klubu 2014/2015

Začiatkom septembra 2014 niekoľko nadšencov (M. Sabol – UNION, I. Sehnálek – GALAXY, A. Harčarik – TYDAM a R. Dvorščák – Cassovia) pripravilo a uskutočnilo súťaže pre malé deti pod názvami Turnaje Nádejí – staršie a Basketbalová mini liga detí - mladšie, kde deti z krúžkov a prípraviek hrali svoje prvé zápasy. V spolupráci s Zober loptu nie drogy sa odohralo 8 turnajov starších a 4 turnaje mladších, kde sme nerobili poradie družstiev.

Turnaje mali veľmi dobrú atmosféru. V máji 2015 sme prevzali prípravky v Čani, kde p. Ing. I. Sehnálek – zakladateľ (GALAXY Čaňa) ochorel a bola potreba zachovať krúžky a rozpracovanú prácu, ktorú prevzal nami oslovený tréner p. Šosták.

V sezóne 2014/2015 sme zaznamenali niekoľko významných udalostí nášho klubu:

 • Počet družstiev klubu v súťažiach – 3 súťaže. 
 • Družstvo žien skončilo v 1. Lige na siedmom mieste , v 2. lige skončili ženy na 3. mieste..

Ďalšie udalosti:

 • Deviata sezóna spolupráce so SCVČ Galaktická KE ohľadom krúžkov,
 • doplnenie družstva žien – prišli Barbora D., Alexandra B., a Alexandra M. a ďalšie,
 • letná príprava v auguste v priestoroch Medická, Popradská , a Čermeľ,
 • prihlásenie družstiev do súťaží SBA ( Ženy- I. liga ),
 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK ( Mladé ženy - II. Liga , Muži – II. Liga ),
 • výbery detí do Prípraviek - ZŠ Staničná, ZŠ Jenisejská a ZŠ Starozagorská – sa nám začiatkom tejto sezóny (september) podarili, kde sme otvorili prípravky – krúžky na ZŠ Staničná, ZŠ Jenisejská a ZŠ Starozagorská, SCVČ Galaktická a na ZŠ Krosnianska, kde celkový počet detí v krúžkoch dosiahol cca 87 detí.
 • veľmi dobre zvládnutý turnaj mužov po organizačnej a športovej stránke. Naše družstvo skončilo na treťom mieste ( 4 družstvá).

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • Ženy
  • I. liga- 4. miesto skupina východ
  • turnaj v Michalovciach 2. miesto
 • Muži obsadili v 2. Lige celkovo 6. miesto,
 • Mladé ženy skončili v II. Lige na 3. Mieste

Jedenásta sezóna klubu 2013/2014

Dobrým počinom a po prvý krát v našom klube bolo, že sme založili družstvo Mužov.

Muži budú hrať II. ligu mužov. Z družstva Kadetiek (97) v rámci spolupráce s Danaxom odišli 4 dievčatá, do Unionpress odišli 3 dievčatá. Družstvo Junioriek sa zúčastnilo turnaja v Nyiregyhazi ( Maďarsko), kde sme nadviazali spoluprácu. Odohralo sa aj niekoľko priateľských a tréningových zápasov.

V sezóne 2013/2014 sme zaznamenali niekoľko významných udalostí nášho klubu :

 • Počet družstiev klubu v súťažiach – 5 družstiev.
 • Družstvo Junioriek sa prebojovalo na Majstrovstvá Slovenska.

Ďalšie udalosti:

 • Deviata sezóna spolupráce so SCVČ Galaktická KE ohľadom krúžkov,
 • Družstvo žien sme doplnili ďalšími mladými hráčkami aj na základe spolupráce s klubmi DANAX (Lengyelová P.) a prišli aj skúsené hráčky Galvánková S.,
 • prihlásenie družstiev do súťaží SBA ( Ženy- I. liga +Slov.pohár, Juniorky),
 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK ( Mladé ženy - II. Liga , Muži – II. liga, Kadeti),
 • výbery detí do Prípraviek - ZŠ Staniťná, ZŠ Jenisejská a ZŠ Starozagorská – kde sa nám to celkom nevydarilo a budeme musieť robiť do výbery.
 • Veľmi dobre zvládnutý turnaj mužov po organizačnej a športovej stránke. Naše družstvo skončilo na treťom mieste ( 4 družstvá)
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,
 • poďakovanie sa riaditeľom ZŠ, s ktorými úzko spolupracujeme (ZŠ Jenisejská, Staničná, Gemerská ),za spoluprácu v sezóne

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • Ženy
  • I. liga - 3. miesto – v semifinále sme nezdolali Zvolen,
  • turnaj v Michalovciach - 1. miesto,
  • Slovenský pohár - nepostúpili sme do finále,
 • Muži obsadili v 2. Lige celkovo 7. miesto,
 • Juniorky vo finále MS SR skončili na Slovensku na 4. mieste,
 • Kadeti skončili v regióne na 6.mieste,
 • Mladé ženy skončili v II. Lige na 3. Mieste, 

Desiata sezóna klubu 2012/2013

V sezóne 2012/2013 sme zaznamenali niekoľko významných udalostí nášho klubu :

 • Ôsma sezóna spolupráce so SCVČ Galaktická KE ohľadom krúžkov,
 • Družstvo žien sme doplnili ďalšími mladými hráčkami aj na základe spolupráce s klubmi DANAX (tri juniorky k nám) prišli J. Žingorová, B. Valicová, J. Stantienová, A. Evelleyová, L. Rusnákova a ďalšie,
 • prihlásenie družstiev do súťaží SBA ( Ženy- I. liga +Slov.pohár, Juniori, Kadetky),
 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK ( Mladé ženy - II. Liga „A“ „B“, St. Žiaci),
 • výbery detí do družstiev na ZŠ v regióne Košice- Juh, Barca a sídl. Nad Jazer.,
 • Veľmi dobre zvládnutý turnaj žien ´Memoriál Jozefa Bombica´ po organizačnej a športovej stránke.
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,
 • poďakovanie sa riaditeľom ZŠ, s ktorými úzko spolupracujeme (ZŠ Jenisejská, Staničná, Gemerská ),za spoluprácu v sezóne ,
 • V druhej polovici septembra sme zrealizovali medzinárodný turnaj kadetiek (21.-23.9.), kde sme obsadili 4. miesto („A“) a 7. miesto („B“). Turnaj organizovali kluby TYDAM KE, JUNIOPRBASKET KE a UNION KE v troch kategóriách. V našej kategórii sa zúčastnilo desať družstiev (Rumunsko, Maďarsko, Slovan, MI,).

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • Ženy
  • I. liga- 2. miesto – štvrťfinále sme zdolali Filozof Bratislava, v semifinále sme zdolali Zvolen a vo finále sme podľahli Slovanu Bratislava.) v boji o postup do Extraligy žien,
  • Slovenský pohár - 5. miesto,
  • turnaj v Michalovciach - 1. miesto,
 • Juniori na MS SR skončili na Slovensku na 4. mieste,
 • Kadetky na MS SR skončili na Slovensku na 4.mieste,
 • Mladé ženy skončili v II. Lige na 1. mieste  družstvo A 7. miesto  družstvo B
 • Starší žiaci skončili v regióne na 6. mieste.

Deviata sezóna klubu 2011/2012

Zúčastnili (ženy) sme sa 2. dňového sústredenia v Poľsku, na pozvanie klubu z Rsezsova.

Dievčatá odohrali aj priateľské stretnutie v Nyiregyhazi ( Maďarsko), kde sme nadviazali spoluprácu. V letnom období sme v spolupráci s UPJŠ Košice dali v T5 nové polohovateľné plexi koše.

V tejto sezóne 2011/2012 sme zaznamenali niekoľko historických udalostí a rekordov nášho klubu :

 • Najväčší počet družstiev klubu v súťažiach – 6 družstiev.
 • Najvyšší počet bodov v jednom súťažnom zápase: Juniori –TYDAM : B. Bystrica 130:50.
 • Prebojovali sme sa po prvý krát do záverečného turnaja Slov. Pohára žien.

Ďalšie udalosti:

 • Začiatok sezóny bol poznačený zostavovaním družstva Juniorov podľa zmluvy troch klubov (Slávia TU, Juniorbasket a TYDAM) v chlapčenskej zložke o spolupráci. -
 • Siedma sezóna spolupráce so SCVČ Galaktická KE ohľadom krúžkov,
 • spolupráca s SCVČ Valaliky a RCM VUC KK,
 • doplnenie družstva žien – prišli K. Bállová, Z. Maďarčíková, M. Mladšíková, – Danax , - K. Ileninová – Cassovia, odišli D. Potočňáková – Brno, I. Jakešová – skončila, J. Pekarská – Španielsko, Z. Javorová+L. Hoborová – skončili a ďalšie,
 • V tejto sezóne k nám prešlo kompletné družstvo St. žiačok (97) z DANNAXu na základe spolupráce našich klubov s trénerom Ing. Begáni
 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK ( Mladé ženy - II. Liga, Kadeti, Žiaci),
 • veľmi dobre zvládnutý turnaj žien ´Memoriál Jozefa Bombica´ po organizačnej a športovej stránke. Naše družstvá skončili na treťom a šiestom mieste.
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke
 • začiatkom septembra sme na požiadanie vedenia OŠG otvorili spoluprácu a začali sme vytvárať družstvo Kadetov.

Umiestnenie družstiev v súťažiach

 • Ženy
  • I. liga- 3. miesto – štvrťfinále sme zdolali Filozof BA, a v semifinále sme podľahli Petržalke BA; 
  • Slovenský pohár ženy - 8. miesto; 
  • Turnaj v Michalovciach - ženy - 1. miesto; 
  • V septembri sa Ženy zúčastnili turnaja v Rožňave - III. miesto, v Prešove : 1. miesto a v Poľsku – Rsezsov : II. miesto.
 • Juniori vo finále MS SR skončili na Slovensku na 4. mieste
 • Mladé ženy vyhrali II. Ligu žien,
 • Staršie žiačky sa vo finále MS SR umiestnili na Slovensku na 3.mieste.

Ôsma sezóna klubu 2010/2011

Posledný augustový týždeň začali trénovať aj chlapci (CH´98) v minimálnom počte ( tu sme začali rozbiehať a doplňovať družstvo).

V septembri sme vykonali výbery detí do našich družstiev (dievčatá ´99) a chlapci (´98).

V auguste (od 26.8.) sme po dohode s Univerzitou UPJŠ Košice a Sláviou UPJŠ  Košice vykonali premaľovanie čiar ihriska a nalakovanie podlahy podľa nových pravidiel FIBA, kde UPJŠ dodala materiál a my sme dodali prácu.

Udalosti:

 • Šiesta sezóna spolupráce so SCVČ Galaktická KE ohľadom krúžkov,
 • doplnenie družstva žien –prišli L. Bodnárová, S. Hurná, D. Marošiová, Z. Sčerbanovská – Danax , D. Potočňáková – Prešov, a ďalšie,
 • Presunutie hráčky Denisy Blanárovej (´97) do DANAXu Košice, reprezentantka Slovenska,
 • nastala zmena trénera družstva Juniorov (družstvo prebral p. Mišinský M.).
 • Veľmi dobre zvládnutý turnaj žien ´Memoriál Jozefa Bombica´ po organizačnej a športovej stránke. Naše družstvá skončili na treťom a šiestom mieste.
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • ženy:
  • turnaj v Michalovciach - ženy : 1. miesto,
  • 1. liga Ženy - II. miesto skupina východ
  • 1. liga Ženy - Slovensko v štvrťfinále sme zdolali Piešťany a v semifinále sme podľahli ŠŠK SOUŽ Košice a na Slovensku sme skončili na III. mieste
  • Slovenský pohár žien - 2. miesto v skupine východ a nepostúpili sme do finále,
 • 1. liga Juniori - 10. miesto,
 • súťaž BZKK : 2. liga Mladé ženy - II. miesto,

Siedma sezóna klubu 2009/2010

Po prvý krát v histórií klubu sme sa prihlásili do Slovenského pohára žien.

Skončili sme v skupine východ druhý a nepostúpili sme ďalej. Začali sme úzko spolupracovať s UPJŠ resp. Sláviou UPJŠ Košice, kde na základe zmluvy sme upravili názvy družstiev ženy a juniori v súťažiach na TYDAM UPJŠ KOŠICE.

Udalosti:

 • Nerozbehla sa spolupráca so SCVČ Valaliky ohľadom krúžkov,
 • doplnenie družstva žien –prišli I. Jakešová + K. Ileninová - Cassovia, M.Dobošová + Z. Javorová – Abovia, L. Kováčová+M. Neubaerová – Danax ,
 • letná príprava v auguste v priestoroch Medická, Popradská a ZŠ Jenisejská,
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,

Umiestnenie družstiev v súťažiach:

 • turnaje v Michalovciach a v Trnave - ženy (obidva turnaje sme vyhrali),
 • družstvá v súťaží SBA : 1. liga Ženy - 1. miesto - skupina východ I. liga Juniori - 11. miesto,
 • ženy vyhrali skupinu východ a hrali baráž o extraligu s družstvom Šamorína, zápas doma sme hrali v Infiniti aréne pred cca 400 divákmi, Historická udalosť nášho klubu,
 • Šamorín hral lepšie baráž vyhral a postúpil, my sme zlyhali hlavne psychicky, - Ponuku hrať extraligu sme odmietli z finančných dôvodov, družstvá v súťaží BZKK -región : 2. liga Mladé ženy - I. miesto BZPK (CH ´96) : 4 miesto ,
 • Družstvo Mlade ženy vyhralo II. Ligu a získalo putovný pohár D. Bačovčina, - žiačky ´96 a ´97 sme presunuli do DANNAXU Košice ( 7 dievčat ),
 • družstvo Juniorov sa zúčastnilo turnaja v Ostrave a skončilo na 8.mieste,

Šiesta sezóna klubu 2008/2009

Táto sezóna mala niekoľko naj... :

 • rozbiehanie úzkej  spolupráce so SCVČ Valaliky ohľadom krúžkov, možnosti získania finančných prostriedkov,
 • doplnenie družstva žien –prišli M. Krištofová, Z. Tereščáková, V.Horňáková, J. Pekárská, Z. Durbáková, B. Jassová-kadetka na hosťovanie, D. Hiráková z klubu BSS Košice a L.Petnuchová + N.Švábová + K.Jajková z klubu Union PRESS,
 • letná príprava v auguste + letné sústredenie v Rejdovej,
 • družstvá v súťaží SBA :
  • 1. liga Ženy - 4 miesto,
  • 1. kadeti   - 9. miesto,
 • družstvá v súťaží BZKK - región ( D ´96), BZPK (CH ´96, kadeti A a B),
 • zabezpečenie dotácie z U.S.Steel pre dievčatá „ Tvoja šanca hrať“,
 • výbery detí do družstiev na ZŠ v regióne Košice – juh, Barca a sídl. Nad Jazerom,
 • vykonali sme zimné sústredenie spolu s UNIONom v kategóriách ml. žiakov a ml. žiačok,
 • kategóriu Kadeti B sme zrušili, nakoľko kadeti A sa kvalifikovali do 1.SNL ,
 • účasť na turnaji Mc Donald ´s v Ostrave ( D´96 , CH´96 a Juniorky),
 • po prvý krát naše družstvo Junioriek vyhralo turnaj vo svojej kategórií,
 • stretnutie orgánov nášho klubu a UNION PRESS Košice, kde sa mala dohodnúť spolupráca pre ďalšie obdobie – predstavitelia UNION PRESS spoluprácu odmietli a všetko sa vrátilo do starých koľají,
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,
 • Prezident klubu mal vážny úraz - zlomená chrbtica,

Piata sezóna klubu 2007/2008

Táto sezóna bola významná tým, že družstvo žien po prvý krát hralo druhú najvyššiu súťaž v republike ( I. Liga žien ), kde obsadili 7. Miesto v tabuľke. V rámci letnej prípravy sme tento rok absolvovali letné sústredenie v Rejdovej. Tam sme mali veľmi dobré podmienky na trénovanie. Zúčastnili sa ho naše mládežnícke družstva ( Kadeti, st. mini CH a D).

 • nový tréner družstva žien p. Ing. Ladislav Šosták – skúsený tréner,
 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK ( II. Liga ženy, D ´96 ) ,
 • prihlásenie družstiev do súťaží BZPK ( CH ´93, CH ´96 ) ,
 • výbery detí do družstiev na ZŠ v regióne Košice – juh, Barca a sídl. Nad Jazerom,
 • pokračovali sme v realizovaní ďalšieho ročníka Turnajov Nádejí pre malé deti,
 • spravili sme registráciu klubu na príjem 2% z daní u notára,
 • účasť na turnaji Mc Donald´s Ostrava ( družstvá D´96 a CH ´96, CH ´92),
 • realizovanie štvrtého ročníka turnaja Memoriál Jozefa Bombica v spolupráci s Olympijským klubom Košice,
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,

Štvrtá sezóna klubu 2006/2007

 • začali sme trénovať aj vo veľkej telocvični na SOU Ostrovského 1,
 • rozšírenie a skvalitnenie Školských športových stredísk na ZŠ Jenisejská a ZŠ Požiarnická v Košiciach v spolupráci so zriaďovateľom ZŠ Magistrátom mesta Košice,
 • výbery detí do družstiev ( 1991 a ml. – Ing. A. Harčarik, 1993 a ml. – M. Pitoňáková, 1995 a ml. – M. Feketeová ),
 • registrácia hráčok na SBA,
 • realizácia Turnajov Nádejí pre malé deti v spolupráci s ŠŠK UNION Košice,
 • realizácia Turnajov troch ( Bardejov, Michalovce a TYDAM ) pre ml. žiačky,
 • zabezpečovanie materiálneho vybavenia klubu ( dresy, lopty, stopky a pod.), nákup látky, ušitie dresov, potlač všetko vo vlastnej réžii klubu,
 • účasť na turnaji BADEM v Žiline ( dve družstvá 91 a 93 ),
 • v spolupráci s Olympijským klubom Košice realizovanie prvého ročníka turnaja Memoriál Jozefa Bombica ( pre družstvá 93 a ml. ) ,
 • realizovanie Guláš party ( Rozlúčkový deň so sezónou na Alpinke ), kde sa rozdávali darčeky pre deti a posedenie rodičov pri guláši,
 • poďakovanie riaditeľom ZŠ za spoluprácu v sezóne,
 • posledné "sladké" tréningy družstiev,

Tretia sezóna klubu 2005/2006

Činnosť Klubu v sezóne 2005/2006 :

 • založenie Školských športových stredísk na ZŠ Jenisejská a ZŠ Požiarnická v Košiciach v spolupráci so zriaďovateľom ZŠ Magistrátom mesta Košice ( ved. Ing. Štefan Kandráč ),
 • výbery detí do družstiev ( 1991 a ml. – Ing. A. Harčarik, 1993 a ml. – M. Pitoňáková, 1995 a ml. – M. Feketeová ),
 • registrácia hráčok na SBA,
 • po prvý krát naše ženy hrali v súťaží 2. liga žien,
 • realizácia Turnajov Nádejí pre malé deti v spolupráci s ŠŠK UNION Košice,
 • realizácia Turnajov troch ( Bardejov, Michalovce a TYDAM ) pre ml. žiačky,
 • zabezpečovanie materiálneho vybavenia klubu ( dresy, lopty, stopky a pod.), nákup látky, ušitie dresov, potlač všetko vo vlastnej réžii klubu,
 • účasť na turnaji BADEM v Žiline ( dve družstvá 91 a 93 ),
 • v spolupráci s Olympijským klubom Košice realizovanie prvého ročníka turnaja Memoriál Jozefa Bombica ( pre družstvá 93 a ml. ) ,
 • realizovanie - Rozlúčkový deň so sezónou na Alpinke, - zhrnutie sezóny a posedenie rodičov pri guláši,
 • poďakovanie riaditeľom ZŠ za spoluprácu v sezóne,
 • posledné "sladké" tréningy družstiev

Druhá sezóna klubu 2004/2005

Priebeh krokov realizácie činnosti Klubu v sezóne 2004/2005 :

 • prihlásenie družstiev do súťaží BZKK ( D ´91 a D´93 ) ,
 • výbery detí do družstiev na ZŠ v regióne Košice – juh, Barca a sídl. Nad Jazerom,
 • založenie ďalšej zložky v klube tanečný a športový aerobik detí pod vedením Mgr. Alexandry Magurovej ( vedúca a cvičiteľka ) ako ŠŠS na ZŠ Požiarnická,
 • realizovanie ďalšieho ročníka turnajov Nádejí pre malé deti ,
 • prebehla registrácia klubu na príjem 2% z daní u notára,
 • konali sa slávnostné posedenia rodičov na záver kalendárneho roka pri kapustnici ( každé družstvo zvlášť),
 • uskutočnil sa prvý prestup hráčok nášho klubu do iného klubu ( Abovia Košice ), išlo o štyri hráčky (ročníky ´94,´95),
 • súťaž dievčat ( ročník 1993 ) sme dohrávali s družstvom 1995,
 • na základe spoločenskej objednávky sme začali zakladať družstvo chlapcov ( ročník nar. 1993 a mladší ) v ŠŠS na ZŠ Jenisejská – trénerka M. Pitoňáková,
 • účasť na turnaji BADEM v Žiline ( dve družstvá D´91 a D´95),
 • realizovanie druhého ročníka turnaja Memoriál Jozefa Bombica v spolupráci s Olympijským klubom Košice,
 • príprava a uskutočnenie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke,
 • poďakovanie sa riaditeľom ZŠ za spoluprácu v sezóne ,
 • zakladanie a príprava družstva žien a zabezpečenie priestorov telocvične pre tréningový proces družstva žien na ďalšiu sezónu ( SOU stavebné ),

Prvá sezóna klubu 2003/2004

Zaujímavé kroky realizácie činnosti klubu v sezóne 2003/2004 :

 • 18.8.2003 - vznik klubu ŠŠK TYDAM KOŠICE registráciou na Ministerstve vnútra SR,
 • založenie Školských športových stredísk na ZŠ Jenisejská a ZŠ Požiarnická v Košiciach v spolupráci so zriaďovateľom ZŠ Magistrátom mesta Košice,
 • výbery detí do družstiev ( 1991 a ml. – Ing. A. Harčarik, 1993 a ml. – M. Pitoňáková, 1995 a ml. – M. Feketeová ),
 • realizácia Turnajov Nádejí pre malé deti v spolupráci s ŠŠK UNION Košice (p. Sabol M.),
 • realizácia Turnajov troch ( Bardejov, Michalovce a TYDAM ) pre ml. žiačky,
 • zabezpečovanie materiálneho vybavenia klubu ( dresy, lopty, stopky a pod.), nákup látky, ušitie dresov, potlač všetko vo vlastnej réžii klubu,
 • účasť na turnaji BADEM v Žiline ( dve družstvá 91 a 93 ),
 • v spolupráci s Olympijským klubom Košice realizovanie prvého ročníka turnaja Memoriál Jozefa Bombica ( pre družstvá 93 a ml. ) ,
 • realizovanie Rozlúčkového dňa so sezónou na Alpinke, kde sa rozdávali darčeky pre deti a posedenie rodičov pri guláši,

Ing. Andrej Harčarik
prezident klubu

 

© TYDAM Košice 2021-2022. --- Všetky práva vyhradené ! --- Vytvoril: Href s.r.o.