Herné štatistiky

Hernou štatistikou sa rozumie súbor informácií zo stretnutia definovaný metodickým usmernením SBA, ktorý zobrazuje zaznamenané štatistické informácie o hráčoch počas stretnutia.

V nasledujúcich súboroch nájdete nevyplenené formuláre slúžiace na zápis hernej štatistiky:

 

© TYDAM Košice 2021-2022. --- Všetky práva vyhradené ! --- Vytvoril: Href s.r.o.